Bakwethu abakhuluma isiZulu

Okubhalwe kwi-blog yami bekungafundeki kwabanye kwabafowethu nobodadewethu abakhuluma isiZulu, ngoba libhalwe ngesiNgisi kuphela. Lokho sekuzoshintsha njengoba ngizoqala ukuzama ukuthi imbhalo yami ihunyushelwe ngesiZulu. Kuzothatha isikhathi ngoba mina angisikhulumi isiZulu. Abanye abangani bazinikele ukungisiza ngokuhumusha imbhalo yami. Ngibonga kakhulu usizo lwabo.

Uma ungachofoza igama elibhalwe ‘isiZulu’ uzothola imbhalo ehunyushelwe ngesiZulu.

isiZulu Speaking brethren.

The contents of my blog was unavailable to many of my isiZulu-speaking brothers and sisters in the Lord, because it is only in English. That is about to change as I will embark on a effort to have my Essays and other material translated into isiZulu. It will take time because personally I do not speak isiZulu well at all. Some friends have volunteered to help me. I am extremely thankful for their help.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: